O NAMA
 

 

 

CONING-PPI d.o.o. je, kao potpuno privatna firma, osnovan 1990. sa idejom da postane jedan od najvećih domaćih uvoznika i snabdevača sirovinama za hemijsku industriju. Danas, zahvaljući izvanrednoj saradnji sa svojim inostranim partnerima, CONING-PPI predstavlja dobro poznatog i pouzdanog distributera na srpskom tržištu. Za neke programe, poput Akzo Nobel Asphalt Applications, CONING-PPI ima ekskluzivno pravo za distribuciju i na susednim tržištima kao što su rumunsko, bugarsko, makedonsko, crnogorsko, hrvatsko, slovenačko i bosansko. Poštujući partnerski odnos i pružajući stalnu tehničku i komercijalnu podršku krajnjim korisnicima, CONING-PPI danas sarađuje sa nekoliko stotina domaćih kupaca i prisutan je u skoro svim segmentima hemijske industrije (farmacija, kozmetika, kućna hemija, gradevinarstvo, boje i lakovi, gumarstvo, prehrana, papirna industrija, tekstil, kablovska industrija, putarstvo, ... itd.), snabdevajući sve značajne proizvođače i korisnike.

Sedište firme je u Novom Sadu a postoji i predstavništvo u Beogradu. CONING-PPI ima i magacin u Novom Sadu, ali takođe snabdeva korisnike direktno, šleperima ili cisternama, kada su količine veće. Poslednjih godina CONING-PPI je plasirao nekoliko hiljada tona robe ostvarujući godišnji promet od više miliona eura.

 

 

 

 

 

M.N Soft 2008